2022-05-04 08:00история

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА: MЕGANE E-TECH ELECTRIC ПРОПРАВЯ ПЪТЯ

Новият Mеgane E-TECH Electric проправя пътя към въглеродно неутралната мобилност: с нулеви емисии на пътя, произведен с използването на рециклирани материали, с втори живот за батерията и лесно рециклируем в края на жизнения си цикъл. Този автомобил от „Новата вълна“ на Renault въплъщава основните предизвикателства на съвремието. Толкова иновативен, колкото и екосъобразен, новият Megane E-TECH Electric отразява ангажимента на Renault да играе активна роля в екологичния преход и помага на Групата да постигне целта си за въглероден неутралитет в Европа до 2040 г. Куентин, експерт екология в отдел Проектиране на материали, разказва историята на създадения с негова помощ „зелен“ автомобил.

Задачата на Куентин е предлагането на материали при проектирането на автомобили, които да преодоляват основните обществени и екологични предизвикателства, формиращи ежедневието ни и чертаещи бъдещето ни. Експертът по екология в отдел Проектиране на материали в Renault е във вихъра си, работейки върху новия Megane E-TECH Electric – модел, който демонстрира как стратегията на компанията e фокусирана повече от всякога върху екологичните проблеми. Подход към дизайна, който започва преди 30 години с използването на рециклирани материали за производството на автомобили и който сега набира скорост, придобивайки изцяло ново измерение. Екосистемите за доставки и производство се проектират и преработват да бъдат по-неразривно свързани с кръговите икономики, като по този начин намаляват въглеродния отпечатък на автомобила много преди да излезе на пътя. Местни източници, отговорни доставчици, рециклирани материали: това проправя пътя към ново бъдеще на устойчива мобилност.

Новият Mеgane E-TECH Electric е проектиран от самото начало с мисъл за кръговата икономика. Сглобяван във Франция, в завода в Дуе, този електрически автомобил отразява ангажимента на Групата за запазване на първичните ресурси чрез местно производство и задълбочена работа с доставчици и рециклиращи компании както надолу, така и нагоре по веригата. 

Куентин, експерт екология в отдел Проектиране на материали

 

ОТГОВОРНО ПРОИЗВОДСТВО

Новият Mеgane E-TECH Electric се сглобява в Северна Франция. Всеки ден стотици автомобили преминават през производствените линии в завода в Дуе в центъра ElectriCity. Разчитайки на вериги за доставки, които са възможно най-местни и използващи възможно най-много рециклирани материали, моделът олицетворява основните ценности на отговорното производство. 70% от общата му маса е от местни източници в Европа.

Всичко отвътре навън е проектирано да оптимизира използването на ресурсите. Например за редица части на каросерията е използван алуминий. Този олекотен материал спомага за намаляване на общата маса и така увеличава пробега на автомобила. Но това означава също, че веригата на доставки може да бъде допълнително оптимизирана - при  използването част от останалия материал може да се рециклира обратно в производствения процес. Как? При щамповане на ламарината, когато отделни части се изрязват от алуминиевите листове, всички изрезки се изпращат обратно на първоначалния доставчик, вместо да бъдат изхвърлени. След като бъдат сортирани, смачкани и моделирани, те се връщат обратно в завода, за да бъдат пресовани в още части. Този тесен, затворен кръг на рециклиране спомага за намаляване на въглеродния отпечатък от производството и осигурява достатъчно материални запаси.

Алуминиевите изрезки представляват около 40% от обемите, използвани за щамповане на части. Благодарение на тяхното 100% рециклиране, ние осъществяваме кръгова икономика, като същевременно поддържаме качеството на материала. Правим пълен затворен цикъл, който е екосъобразен и икономически изгоден!

 

Фабрис, експерт рециклиране в Renault Group

 

РЕЦИКЛИРАНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗАЕМАТ ОСНОВНО МЯСТО НА БОРДА

В автомобила много части като арматурното табло, централната конзола, подглавниците и мокетните стелки са изработени с използване на рециклирани материали. Всеки автомобил съдържа 28 кг рециклирана пластмаса. Това допълнително помага на компанията да постигне целите си по отношение на намаляване на въглеродния отпечатък. До 2030 г. Renault Group цели да използва 33% рециклирани материали в своите автомобили.

Моята роля е да определя кои материали имат възможно най-малък отпечатък и да разширя гамата от рециклирани материали. В новия Mеgane E-TECH Electric има 20% повече рециклирана пластмаса в сравнение с Renault ZOE. 

 

Куентин, експерт екология в Проектиране на материали

 

НАД 90% РЕЦИКЛИРУЕМ

Новият Mеgane E-TECH Electric издига своята амбиция по отношение на екологията още по-високо, като проправя пътя за нови, обещаващи проекти като такива, свързани с рециклирането на материали и метали, използвани за производство на батериите. Тези рециклирани части един ден ще се използват за производството на нови батерии в гигазавода в Дуе, който ще отвори врати през 2024 г.

Новият Mеgane E-TECH Electric е 90% рециклируем*. Така той бележи началото на нова ера на по-сериозни ангажименти и по-голяма отговорност; привилегия за Куентин, за когото работата отговаря на собствените му идеали.

 


*Съгласно директива 2005/64/ЕО на Европейския парламент и на съвета относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на възможната им повторна употреба, рециклиране и оползотворяванеза Renault

Renault, историческа марка за мобилност и пионер в областта на електромобилността в Европа, винаги е разработвала иновативни автомобили. Чрез стратегическия план „Renaulution“ Renault предприема амбициозна трансформация, генерираща стойност, преминавайки към по-конкурентна, балансирана и електрифицирана гама. Амбицията на марката е да олицетворява модерността и иновациите в технологиите, енергетиката и услугите за мобилност в автомобилната индустрия и извън нея.


контакти

Стефания Василева
ПР Мениджър
Стефания Василева