2023-04-07 15:00прессъобщение

КЕОС СОФИЯ ПОДКРЕПЯ ПОЛОВОТО РАВЕНСТВО В АВТОМОБИЛНИЯ СЕКТОР

  • Кеос София, част от Emil Frey Group и официален вносител на марките Renault и Dacia за България, стартира програма за корпоративна социална отговорност в полза на половото равенство в автомобилния сектор.
  • Целта на Кеос София е да поддържа най-високо ниво на равнопоставеност и да предоставя равни възможности за развитие на служителите си, като служи за пример в автомобилния сектор.
  • От една страна програмата ще популяризира автомобилния сектор като подходяща месторабота за жени, а от друга ще развива увереността на дамите да застанат зад волана, както в ежедневието си, така и в моторните спортове.
  • Компанията поставя началото на програмата, представяйки резултатите от проведено изследване на тема половото равенство в автомобилния сектор, в което взеха участие 12 компании от бранша.

Кеос София, в ролята си на официален вносител на марките Renault и Dacia, е нова компания на българския пазар, но също така е и част от Emil Frey Group - основен и уважаван играч в автомобилния сектор в Европа, с богат опит, утвърден бизнес модел и най-високо ниво на експертиза. В унисон с приоритетите на Emil Frey Group, Кеос София поддържа високи амбиции както по отношение на връзката със своите клиенти, така и относно качеството на работната среда и възможностите за професионално развитие, които предоставя на кадрите в бранша.

С тази мотивация Кеос София стартира програма за корпоративна социална отговорност в полза на половото равенство в автомобилния сектор. Основни цели на програмата ще бъдат популяризирането на автомобилния сектор като подходяща месторабота за жени, постигане на по-добър полов баланс в колективите и в ръководните постове на автомобилите компании, и повишаване на увереността на дамите да застанат зад волана, както в ежедневието си, така и в моторните спортове.

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕМА ПОЛОВОТО РАВЕНСТВО В АВТОМОБИЛНИЯ СЕКТОР

Компанията поставя началото на своята програма, представяйки резултатите от изследване на тема половото равенство в автомобилния сектор, проведено през месец март, в което взеха участие 12 компании от бранша. Изследването, в което да вземат участие бяха поканени всички членове на Асоциацията на автомобилните вносители, цели да събере данни за делът на жени в колективите по управленско ниво и за възгледите на тема равнопоставеност между мъжете и жените в автомобилния сектор на управляващите човешки ресурси в запитаните компании.

 

Резултатите от събраните данни от участвалите компании сочат, че средният дял на жените в колектива на една компания в автомобилния сектор в България е 36,3%. Процентното съотношение пада с увеличението на отговорности по длъжности: 39% е делът на жени на средно управленско ниво, 26,6% - на висше управленско ниво, а жена изпълнителен директор има само една от компаниите в автомобилния бранш, взели участие в изследването. За сравнение последните данни на Eurostat сочат, че България е на трето място по дял на жените на мениджърски позиции в Европа със завидните 42%. Същевременно един от основните индикатори - разликата в заплащането между половете също сочи, че България е на по-високо ниво от средното за Европейския съюз по отношение на полово равенство. На този фон, само 8,3% от запитаните в изследването разглеждат липсата на половото равенство като характеристика на пазара на труда като цяло, но 41,7% я възприемат като такава, когато става въпрос за висша управленска позиция.

В резултатите от изследването се забелязва и тенденция към липса на интерес по темата за половата равнопоставеност: 66,7% от участвалите считат, че темата не е интересна или не е засъпена на българския пазар, а над 40% са с грешното убеждение, че страната ни е зле позиционирана по този показател спрямо останалите страни от Европейския съюз, което се опровергава разглеждайки данните на Eurostat.

Прогнозите на взелите участие в изследването са позитивни по линия на темата за половата равнопоставеност на управленски равнища, но по-скептични за бранша (50%), отколкото за страната (58,3%). Важно е да се отбележи и положителната нагласа на взелите участие в изследването -  92,3% са отворени към идеята жена да бъде на управленски пост в автомобилния сектор.

 

ПРОГРАМА НА КЕОС СОФИЯ ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПОЛЗА НА ПОЛОВОТО РАВЕНСТВО В АВТОМОБИЛНИЯ СЕКТОР

В отговор на резултатите от изследването по отношение на актуалното състояние на автомобилния сектор и с желанието да допринесе към подобряването на вече осветлени проблеми в обществеността и автомобилния спорт по линия на половата равнопоставеност, Кеос София стартира своята програма за корпоративна социална отговорност, в която чрез собствен пример да представи ползите от полово равенство в автомобилния сектор и да привлече и подпомогне за увластяването на повече жени в бизнеса и на пътя.

Компанията планира следните основни активности като част от програмата:

  • Работа с млади жени таланти, изучаващи автомобилни специалности в средни и висши учебни заведения в страната;
  • Работа с жени в обществото за подобряване уменията и увереността по отношение на шофиране;
  • Подпомагане на развитието на жени в моторните спортове;
  • Популяризиране на темата в медиите и комуникация на ползите от полово равенство в сектора.

От самото начало програмата е планирана като многогодишна и с потенциал за допълнително разгръщане в допълнителни инициативи.  за Renault

Renault, историческа марка за мобилност и пионер в областта на електромобилността в Европа, винаги е разработвала иновативни автомобили. Чрез стратегическия план „Renaulution“ Renault предприема амбициозна трансформация, генерираща стойност, преминавайки към по-конкурентна, балансирана и електрифицирана гама. Амбицията на марката е да олицетворява модерността и иновациите в технологиите, енергетиката и услугите за мобилност в автомобилната индустрия и извън нея.


контакти

Стефания Василева
ПР Мениджър
Стефания Василева